Contextueel denken

Veel van ons doen en laten kunnen we begrijpen vanuit gevoelens, angsten en driften. Veel kunnen we ook begrijpen vanuit reactiepatronen, hoe mensen invloed op elkaar oefenen, ruimte innemen en ruimte geven. Nagy voegt daar een manier van kijken aan toe. Hij stelt dat ons menselijk bestaan fundamenteel ethisch is: op een of andere manier vinden we het belangrijk dat het in relaties eerlijk toegaat, dat we elkaar recht doen, door passend te geven en met goed recht te ontvangen. 

Verantwoordelijkheid en zorg

Het staat niet op voorhand vast wat eerlijk is voor mensen in hun relatie. Dat bepalen zij zelf, in goed gesprek, met veel of met weinig woorden. In ieder geval, Nagy heeft ontdekt dat mensen vrijheid vinden om te leven als zij de ander én zichzelf recht kunnen doen. Dat recht doen bestaat in concreet geven en ontvangen van verantwoordelijkheid en zorg. Volgens Nagy wordt in elke familie het geven en nemen van de generaties in een onzichtbare boekhouding bijgehouden. Hoe de balans ervoor staat, verschaft ons (vaak onbewust) het goed recht om te doen of te laten wat we doen of laten.

Begeleiding

Kees Bregman gaat graag in gesprek met mensen die zichzelf vragen stellen over het weefsel van hun leven. Vragen die raken aan de zin van het leven zelf.

Werkwijze

Wat kan ik voor jou betekenen in je zoektocht naar nieuw inzicht of in je verlangen naar verbinding met belangrijke anderen?