Werkwijze

Mijn werkwijze begint met een keer kennismaken en praten.
Wie ben jij, wie ben ik,
wat is de vraag,
wat kan ik voor jou betekenen
in je zoektocht naar nieuw inzicht
of in je verlangen naar verbinding
met belangrijke anderen.

Zoektocht

Als we beiden vinden dat we kunnen samenwerken, kunnen we besluiten tot een reeks gesprekken: drie tot tien of zo nodig meer, in een passend ritme, een-op-een of samen met je partner en/of met andere familieleden. Hoe je het zegt en hoe ze het bij jullie thuis gewend waren te zeggen is een eerste ingang. De taal van een familie is een weefsel van betekenis en verbondenheid. Soms dubbelzinnig, soms onzichtbaar, dat proberen we helder te krijgen.

We kijken naar familierelaties met behulp van een genogram (stamboom). Soms werkt het goed om een opstelling met duplopoppetjes te maken (Een Taal ErbijĀ®). Doorgaans helpt schrijven om de balans op te maken en te wegen wat op je levensweg is gekomen. Ik moedig je aan door te schrijven stil te staan bij wat je beleeft en denkt. Gaandeweg kan duidelijk worden welke verbindende actie je kunt ondernemen om beweging te brengen in je relaties met anderen. Zo nodig en zo mogelijk kunnen we anderen uitnodigen aan een of meer gesprekken deel te nemen. Mijn rol is dan jullie onderling gesprek te begeleiden.

Begeleiding

Kees Bregman gaat graag in gesprek met mensen die zichzelf vragen stellen over het weefsel van hun leven. Vragen die raken aan de zin van het leven zelf.

Contextueel denken

Contextueel denken begint bij het gegeven dat wij allemaal familie hebben en familie zijn en werkt met de kracht van verbondenheid van families.