Scholing

Kees Bregman verzorgt zowel theoretische als praktische scholing in de contextuele benadering, toegepast op het veld van geestelijke verzorging en pastoraat, via de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland en via De Keper. Regelmatig verzorg ik lezingen en workshops over de contextuele benadering voor pastores en geestelijk verzorgers en geef ik les in de filosofische grondslagen ervan voor andere hulpverleners in het psychosociale veld.

Specialisme:
filosofische grondslagen van de contextuele benadering

 

Werkzaamheden, opdrachtgevers, accreditaties, registraties

Sinds 2011 ben ik verbonden aan de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland als docent-trainer voor de tweejarige Opleiding Contextueel Pastoraat en andere (korte) cursussen die de Stichting aanbiedt. In dit kader ben ik ook betrokken bij studiedagen, individuele begeleiding van oud-deelnemers, begeleiding van intervisiegroepen en de redactie van het blad Contextuele Berichten.

Sinds 2021 ben ik in dienst bij de Christelijke Hogeschool Ede als  afstudeerbegeleider voor de Master Contextuele Benadering; sinds 2022 ook als docent contextuele theorie. 

Als freelance docent verzorg ik lessen filosofie en maatschappelijke context bij verwante contextuele opleidingen.
Voor de Diensten Geestelijke Verzorging van de Ministeries van Defensie en Justitie verzorg ik in company trainingen ‘contextuele benadering’ voor geestelijk verzorgers van alle denominaties.

De opleidingen vanuit de Stichting Contextueel Pastoraat zijn geaccrediteerd door de Commissie Permanente Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland en door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers.

Overige opdrachtgevers zijn voor mij het Leger des Heils, het Instituut voor Contextuele Benadering van de Christelijke Hogeschool Ede (chairman ICCT2018), Bond van Nederlandse Predikanten, Stichting Noorderbreedte, Stichting ‘Onder de Vijgenboom’, Dijklander Ziekenhuis, e.a.

Ik ben als lid betrokken bij de Vereniging van Contextueel Werkers (19e Ammy van Heusdenlezing, maart 2015) en ben door het CRKBO geregistreerd als docent.